Media

Tibhar e-learning: http://elearning.tibhar.com/

ITTF Knowledgebase: https://www.ittfeducation.com/knowledge-base/#

Nederlandse Vereniging van tafeltennistrainers: http://www.vvtt.nl/

Duitse Verenigingen van tafeltennistrainers: https://www.vdtt.de/

Elektronische Leer Omgeving NTTB: http://opleidingen.nttb.nl

Tafeltennismasterz (test je spelregelkennis of zoek een regel op): www.tafeltennismasterz.nl

Podcast over training: https://soundcloud.com/user-770647343-203024817