Onderscheidingen

Op dit deel van de site houdt de Nederlandse Tafeltennisbond een actueel overzicht bij van leden die Bondsridder zijn of behoren tot Ereleden of die de titel Lid van Verdienste dragen.
Ook de dragers van het Bondsonderscheidingsteken staan hier vermeld in een actueel overzicht.