Privacywet

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. In de privacywet staat dat organisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook sportverenigingen vallen onder de wet en moeten zorgvuldig met hun data omgaan. 
 
De Privacyverklaring van de NTTB en de overige overeenkomsten met betrekking tot de AVG zijn hieronder te vinden.