Bondsraadsvergadering

Twee maal per jaar (juni en november) vergadert de Bondsraad.

Bondsraadsvergadering 16 november 2019

Projectaanvraag Schuiftafeltennis

 

Bondsraadsvergadering 15 juni 2019

Bondsraadsboek 15 juni 

Gecumuleerde jaarrekening 2018

Geluidsopnames Bondsraad 15 juni 2019

Jaarverslag 2018

Fotojaarverslag 2018

Bondsraadsvergadering 17 november 2018

Vergaderboek Bondsraadsvergadering

Vergaderboek-begeleidende brief

Nazending vergaderstukken BRV 17-11- begeleidende brief

Nazending BR-stukken 17-11

cv Advies Wijziging Afdelingsreglement Bondsraad 17 november

Bijlage 4- agendapunt4a-Meerjarenbeleidsplan

Projectplan Verenigingsontwikkeling

Routebeschrijving naar De Boomgaard 

Er zijn ook geluidsopnames gemaakt van de volledige Bondsraadvergadering. Wilt u deze graag ontvangen? Stuur dan een mail naar media@tafeltennis.nl en we zullen u deze bestanden toesturen.

Bondsraadsvergadering 16 juni 2018

Concept notulen Bondsraadsvergadering 

Notulen en actielijst

Overzicht aan- en aftreden BR-leden

Aangepaste Agenda BRV

Advies van het College van Voorzitters

Begeleidende brief bij agenda en vergaderstukken

Bijlage 1- agendapunt 2- ingekomen stukken.pdf

Bijlage 4- agendapunt4a- jaaroverzicht 2017.pdf

Bijlage 15 - agendapunt 6e - Rapportage 1e kwartaal 2018

Overzicht- projectplannen

Jaarverslag 2017

Vergaderboek 16 juni

Jaarrekening 2017

Bondsraadsvergadering 18 november 2017

Vergaderboek Bondsraad (inclusief agenda) - 18 november 2017

Bijlage 4a - agendapunt 4 - Meerjarenbeleidsplan NTTB 2018+
 

Bondsraadsvergadering 17 juni 2017

Begeleidende brief concept notulen Bondsraad 17 juni 2017

Concept notulen Bondsraad 17 juni 2017

Begeleidende brief bij agenda en vergaderstukken Bondsraad 17 juni 2017

Vergaderboek Bondsraad (inclusief agenda) - 17 juni 2017

Bijlage 4 - agendapunt 4 - Jaarverslag 2016

Bijlage 15 - agendapunt 7d - Gecumuleerde jaarrekening 2016

Bijlage 22 - MEMO tbv Bondsraad mbt Bestuurlijke Vernieuwing ZuidWest

 

Bondsraadsvergadering 25 maart 2017

Agenda Bondsraad 25 maart 2017

Vergaderboek Bondsraad 25 maart 2017

Agendapunt 7 - Onderzoek competitievoorkeuren NTTB

Agendapunt 7 - Aanzet mogelijke vraagpunten onderzoek competitievoorkeuren NTTB

Bijlage 9 - agendapunt 10 - Afspraken verstrekken financiële info aan de BRV