Landelijke commissies

Team Wedstrijdsport
Robbert StolwijkIgor Heller (jeugd), Jacek Offierski (senioren, ELO-ranglijst)

Commissie materialen  
Piet van Egmond

Competitiecommissie  
Sophie Dijkers (senioren), Joke Wijker-Van de Ruit (jeugd)

Klankbordgroep ouders
Erik van Buul, Dick de Vries, Ger Zetsen, Martijn Hulsof

Racketcontrolecommissie  
Ina Wiekart-Jager*, A. de Jong

Scheidsrechterscommissie  
Jos van den Berg, Michel Ebben, Piet van Egmond, Pieter van der Hammen, Kees Kamp*, Thijs van Veen

Team Parasport
Ineke de GraafWil Cattie, Peter van der Vlist, Gerald van Grunsven, Lumen Dekker, Saskia Meijer, Marthijn van der Wal, Achim Sialino, Frans Lambi

Werkgroep Eredivisie/werkgroep competitie  
Peter Boon, Albert Rooijmans*, Bert van Schaik

Toetsingcommissie Opleidingen  
Igor Heller, Michiel de KorteWim Vreeburg*, Michel de Vries

Commissie Accommodatiezaken  
Peter van Mil*, Edwin Ransz

Fondsbeheerscommissie  
Ad Bouwman, Jacques Derksen*, Peter van Mil, Edgar Verkooijen

Adviescommissie Uitvoering Beleid 
Peter Boon, Emie Dekker, Bert van Schaik, Wim van der Burgt, Ineke de Graaf

College van Voorzitters
Arjen Kreike (Holland-Noord)​, Michel Offringa (Oost), Frans Muijzers (West), Jeroen Engelhart (ZuidWest), Vacant (Gelre, Limburg, Midden en Noord)

Commissie Historie NTTB  
Freek BosschersRené van Dijk, Marcel Frijhoff, Gerard van Giessen

Commissie van beroep  
R. Adriaans, L. Compri, R. Feunekes, H. Sackers*

Financiële commissie  
Wim Vreeburg*, Raimo Kool, vacant

Reglementscommissie  
Igor Heller

Tuchtcommissie  
G. Beelen*, A. Geerling, W. Kok, R. Lammerts, A. de Wit

 

* Voorzitter commissie/werkgroep