Verduurzaming

In de sportwereld is het onderwerp duurzaamheid niet meer weg te denken. De term wordt veel gebruikt, en ook verenigingen worden ermee geconfronteerd. Het doel van duurzaam verenigen is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving nu en in de toekomst.

Weten hoe jouw club dit jaar kan verduurzamen? Meer informatie inwinnen over het creëren van een gezonde sportkantine en andere artikelen vol tips over verduurzaming zijn te bekijken via de site van Sport.nl. 

Subsidie aanvragen
Elk jaar, tot aan 2020, kan een vereniging een aanvraag doen voor subsidie. Verenigingen dienen aangesloten te zijn bij NOC*NSF via hun bondslidmaatschap. Zij krijgen 30% van de investeringskosten vergoed. Met de subsidie kan een vereniging investeren in energiebesparing. Om niet achter het net te vissen is het belangrijk de nodige voorbereidingen te treffen als de vereniging een aanvraag voor het volgende jaar wil indienen. Uitgebreide informatie over de subsidieregeling sportaccommodaties is te vinden op de site van DUS-I.

Tafeltennisvereniging SVE heeft met behulp van de energiescan besparingen doorgevoerd. Vanaf minuut 04.32 vertellen ze wat ze precies gedaan hebben.