Support

De Tafeltennisbond streeft ernaar dat de besturen van de verenigingen op een zo goed mogelijke manier kunnen functioneren. Op deze pagina staat handige informatie voor verenigingen.

Buma/Stemra, Sena en Videma 
Verenigingen met een eigen accommodatie of kantine in eigen beheer, die muziek ten gehore brengen of televisieprogramma’s en/of films vertonen, hebben te maken met een aantal wet- en regelgevingen. Bij wet worden namelijk de rechten van artiesten en producenten beschermd. Dat betekent dat voor het ten gehore brengen van muziek en het vertonen van televisieprogramma’s en films een afdracht betaald moet worden. Draai je als vereniging bijvoorbeeld muziek in de kantine of speelzaal, dan ben je een afdracht verschuldigd aan de auteurs van muziek (Buma/Stemra) en aan de artiesten en producenten van muziek (Sena). Worden er bij de vereniging tv-programma’s uitgezonden of films (DVD etc.) vertoond, dan is de vereniging een afdracht verschuldigd aan Videma. Deze partij behartigt, op grond van de Auteurswet, de belangen van rechthebbenden van tv-programma’s. Ben je niet aangesloten bij bovengenoemde organisaties, maar draai je als vereniging wel muziek of vertoon je tv-beelden, dan loop je het risico op een boete bij controle. De NTTB heeft een collectieve regeling met Buma/Stemra, Sena en Videma waarmee een korting kan worden verkregen op de jaarlijks te betalen afdracht. Wil je jouw vereniging aanmelden of wens je meer informatie over bovenstaande, neem dan contact op met Mariska de Boer, via boer@tafeltennis.nl
 

Op weg naar een veiligere sportcultuur
Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Centrum Veilige Sport Nederland werkt aan preventie. 

Stappenplan preventie Grensoverschijdend Gedrag
Bekijk het Stappenplan preventie Grensoverscheidend Gedrag van NOC*NSF.

Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club?
Wat begon als Nationaal Sportakkoord krijgt inmiddels ook in veel gemeenten al gestalte met een lokaal sportakkoord. Wat betekent het Sportakkoord voor jou als bestuurder van een club vitaal?

Kader is punt van aandacht voor de hele sport
Kader is belangrijk voor de organisatiekracht van sportverenigingen. Lees nuttige informatie voor jouw club.

Sport.nl/voorclubs
Veel onderwerpen zijn sportoverstijgend en niet specifiek voor tafeltennis. Op Sport.nl/voorclubs is over veel onderwerpen veel informatie te vinden

TT Center Court
Internetondersteuning en een websiteplatform voor tafeltennisverenigingen: het zijn vaak gehoorde wensen tijdens ledenvergaderingen. De Tafeltennisbond heeft In het sport communicatiebureau Sportflitz de ideale partner om verenigingen te helpen bij wie de mankracht en/of de kennis ontbreekt om internetproblemen op te lossen of een stap verder te kunnen zetten. Gezamenlijk hebben deze partijen het project TT Center Court ontwikkeld. Tafeltennisverenigingen kunnen daar een website starten. Of zelf bouwen, met door Sportflitz ter beschikking gestelde professionele thema’s/sjablonen. Meer informatie over TT Center Court is hier te vinden.